Home | Nieuws | Contact

Economische vitaliteit in stedelijke vernieuwing


Stedelijke vernieuwing is de verzamelnaam van verschillende activiteiten gericht op de revitalisering van wijken en buurten. Getracht wordt een samenhangende aanpak te ontwikkelen voor zowel de fysieke herstructurering, de sociale- en de economische vernieuwing.
Lees verder...

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & Revitalisering Gebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo