Home | Nieuws | Contact

Coachen op Ondernemerschap

Coachende managers investeren bewust in de ontwikkeling van mens en organisatie. Op een ondernemende wijze weten zij de aanwezige potenties binnen een organisatie te mobiliseren en richting te geven.Coaching is een stijl van leidinggeven die gericht is op het benutten en het versterken van de kwaliteiten van individuele medewerkers en van teams binnen de organisatie. Een coach draagt gericht bij aan de ontwikkeling van mensen en van organisatieonderdelen door het aanmoedigen van creativiteit, door het stimuleren van zelfstandigheid, door het geven van ruimte voor initiatief en het dragen van verantwoordelijkheid.

Stadia heeft een aanpak ontwikkeld die deelnemers laat kennismaken met een aantal coachingsvormen:

Personal-coaching
Eén op één coachen - primair gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Intervisie-coaching
Coachen gericht op de interactie met een groep van vier tot zes personen – gericht op persoonlijke ontwikkeling door het delen van inzichten, kennis en ervaringen.

Thema-coaching
Coachen van groepen tot maximaal 12 deelnemers – gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring door de bespreking van actuele thema’s.

Deelnemers trainen zich in vaardigheden die zowel bruikbaar zijn in de eigen werksituatie als voor het coachen van externen.

Klik hier voor de productbrief Coachen op Ondernemerschap.

Innovatie & Ondernemerschap Wijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo