Home | Nieuws | Contact

Maatschappelijk Ondernemen

Ondernemerschap dat leidt tot inspirerende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, tot nieuwe producten en diensten die waarde toevoegen en tot perspectief voor mensen op economische zelfstandigheid. Voor een duurzame ontwikkeling is maatschappelijk verantwoord ondernemerschap een voorwaarde. Stadia brengt partijen bij elkaar om maatschappelijke vragen te bespreken. Door ontmoeting en interactie, door kennistransfer. Alleen door kennis te delen kunnen ideeën vermenigvuldigd worden.

In opdracht van overheden, samenwerkingsverbanden en anderen richt Stadia processen in die tot doel hebben oplossingen te bedenken voor gemeenschappelijke vraagstukken en samenwerking vorm te geven.

Innovatie & Ondernemerschap Wijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo