Home | Nieuws | Contact

Creatieven en ondernemerschap

Voor de economische dynamiek in een stad of regio is een bloeiende creatieve sector onontbeerlijk. Kunst en cultuur maken hier een belangrijk onderdeel vanuit, waarbij kunstenaars en gezelschappen zich steeds duidelijker moeten profileren als cultureel ondernemers. Stimuleren van cultureel ondernemerschap is vanwege de bijdrage van de creatieve sector aan de economische dynamiek van groot belang. Vanwege de geringe financiële draagkracht van vele kunstenaars en gezelschappen is actieve ondersteuning van deze groepen essentieel.

Om het ondernemerschap in de culturele sector te bevorderen heeft Stadia 'Ondernemerschapontwikkeling voor creatieven' ontwikkeld.
Een essentieel uitgangspunt in onze benadering is ‘leren door doen’. Niet de theoretische kaders staan centraal, maar een training gericht op het verkrijgen van een gefundeerde visie op de eigen toekomst.

Klik hier voor de productbrief Ondernemerschapontwikkeling voor creatieven.

Stadia heeft ook het boekje "Een creatieve mix" samengesteld met daarin meer over onze visie, de inhoud en de eerste resultaten van de deelnemers aan Kunstzaak Training & Coaching. Klik hier voor meer informatie.

Een van de deelnemers aan ons traject is Saskia te Dorsthorst, klik hier voor haar site: www.sasbizz.nl

Innovatie & Ondernemerschap Wijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo