Home | Nieuws | Contact

Parkmanagement

Stadia is nauw betrokken bij de herstructurering van bedrijfsterreinen en weet hoe belangrijk het is om plannen te maken die kunnen rekenen op draagvlak. Niet alleen voor maatregelen om achterstallig onderhoud weg te werken, of om een betere infrastructuur aan te leggen, maar ook om optimaler grondgebruik te bevorderen en duurzaam beheer mogelijk te maken. Daar dient zich de uitdaging aan parkmanagement te introduceren op bestaande bedrijfslocaties. Duurzame kwaliteit van een bedrijfslocatie of een gebouw is verbonden met aandacht voor het beheer. Het imago en de aantrekkelijkheid van een bedrijfslocatie worden in belangrijke mate bepaald door het onderhoud van de openbare ruimte en het aanbod aan gemeenschappelijke faciliteiten en inkoopvoordeel voor ondernemers.
Onder de verzamelnaam parkmanagement worden op veel nieuwe bedrijfs- en kantoorlocaties basisdiensten geboden die veelal verplicht moeten worden afgenomen door bepalingen in de contracten. Op bestaande bedrijfslocaties ligt dat echter anders. Daar is de introductie van parkmanagement gebaseerd op vrijwilligheid en zal het succes sterk afhangen van de kwaliteit van de dienstverlening en de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo